ขอใบเสนอราคา

1.0 กำหนดขอบข่ายและประเมินราคา

กำหนดขอบข่ายงาน เพื่อประเมินราคา

ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคางานได้ก่อน โดยแจ้งให้ทางโรงพิมพ์ทราบถึง
  1. ลักษณะงานที่ต้องการ EX. เป็น กล่อง, ใบปลิว, สติกเกอร์ฯลฯ
  2. ประเภทกระดาษที่ท่านต้องการใช้
  3. ขนาดของงาน
  4. จำนวนสีที่ต้องการพิมพ์
  5. จำนวนที่ต้องการ
  6. ถ้าท่านมีแบบ(Artwork) อยู่แล้ว และสามารถส่งให้ทางโรงพิมพ์ดูได้ก็จะช่วยให้สื่อสารได้ดีขึ้น

โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้หลายทาง ทั้ง โทรศัพท์คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, Email หรือ กรอกข้อมูลในหน้า REQUEST a QUATATION. (แบบฟอร์มขอราคางานพิมพ์ )

แบบฟอร์มขอราคางานพิมพ์

2.0 เสนอราคา & ยืนยันการสั่งซื้อ

2.0 เสนอราคา & ยืนยันการสั่งซื้อ

หลังจากได้รับใบเสนอราคาจากทางโรงพิมพ์แล้ว ถ้าท่านต้องการยืนยันการสั่งผลิตงาน ท่านสามารถเปิดใบสั่งซื้อ หรือ เซ็นต์ยืนยันการสั่งซื้อ จากใบเสนอราคาของทางพัฒนศิลป์ได้ พร้อมโอนเงินมัดจำ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา

ยืนยันการสั่งซื้อ

3.0 การจัดการต้นฉบับ (Artwork File) และการปรู๊ฟ (Proof)

การจัดการต้นฉบับ

3.0 การจัดการต้นฉบับ (Artwork File) และการปรู๊ฟ (Proof)

ลูกค้าสามารถส่งต้นฉบับ (Artwork File) มาให้ทางโรงพิมพ์ โดยสามารถส่งได้ทั้งทาง Email : info@pattanasilp.co.th หรือ จัดเตรียมเป็น CD ก็ได้

หลังจากได้รับ File งานแล้ว โรงพิมพ์จะทำการตรวจเช็คและออกเป็น Digital Proof (Digital Proof จะใกล้เคียงงานจริงประมาณ 70-90% ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกใช้ในงานพิมพ์) เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบก่อน เพื่อยืนยันการทำแม่พิมพ์จริง (เพลท)

หลังการ Proof สีเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต

การจัดการต้นฉบับและการปรู๊ฟ

4.0 การผลิตงาน

4.0 การผลิตงาน

ในขั้นตอนนี้ ทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละงาน ซึ่งจะมีระบุไว้ในใบเสนอราคา

การผลิตงาน

5.0 การจัดส่ง

การจัดส่ง

5.0 การจัดส่ง

พัฒนศิลป์มีบริการจัดส่งสินค้าให้ท่านฟรีในเขตกรุงเทพฯ (ตามเงื่อนไขของทางโรงพิมพ์) แต่หากอยู่ต่างจังหวัด เรายินดี จัดส่งสินค้าให้ท่านไปยังบริษัทขนส่งที่ท่านใช้บริการอยู่ (ค่าจัดส่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ)

หมายเหตุ

เราจะจัดส่งสินค้าในสภาพสมบูรณ์ หีบห่อแน่นหนา ทุกครั้งไปยังขนส่งที่ท่านเลือกใช้ แต่เราไม่สามารถควบคุมสภาพขนส่งหลังจากนั้นได้ รบกวนท่านลูกค้าตรวจสอบเงื่อนไข การให้บริการและการรับประกันความเสียหายจากบริษัทขนส่งที่ท่านเลือกใช้ให้ละเอียด

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

6.0 การชำระเงิน

การชำระเงิน

การชำระเงินมี 3 ช่องทาง
  1. ชำระเงินสด โดยชำระกับพนักงานขนส่งสินค้าของทางโรงพิมพ์หรือชำระโดยตรงที่โรงพิมพ์พัฒนศิลป์พริ้นท์แพค
  2. ชำระด้วยเช็ค โดยเขียนสั่งจ่าย “บจ,พัฒนศิลป์พริ้นท์แพค” พร้อมขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY
  3. ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทรายการ

หลังการโอนเงิน กรุณาส่งเอกสารยืนยันมาทาง
Line: @psprint (มี @) หรือ Scan ส่งมาทาง Email : info@pattanasilp.co.th

พัฒนศิลป์พริ้นท์แพค

โรงพิมพ์รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆ และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด