กระดาษอาร์ตการ์ต (Art Card Paper)

เป็นกระดาษที่มีลักษณะผิวหน้าคล้ายกระดาษอาร์ต แต่มีความหนาเพิ่มขึ้น โดยจะแบ่งได้อีกเป็น 2 ประเภท

กระดาษกล่องแป้งหลังเทา (Duplex Board)

เป็นกระดาษที่มีด้านหน้าเป็นสีขาว ส่วนด้านในเป็นสีเทา มีความหนาตั้งแต่ 270 แกรมถึง 600 แกรม