พัฒนศิลป์การพิมพ์ เราดำเนินธุรกิจ ไปพร้อมกับการทำหน้าที่ตอบแทนสังคม โดยคำนึกถึงการมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในละแวกชุมชมใกล้เคียง อาทิเช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา โดยได้บริจาคเงิน เพื่อปรับปรุง กุฎิวัดหิรัญรูจี(วัดน้อย) ที่ทรุดโทรมมากแล้ว ให้มีความเหมาะสม ในการที่จะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ

วัดหิรัญรูจี วัดน้อย

วัดหิรัญรูจี วัดน้อย

Customer Service Relationship

พัฒนศิลป์การพิมพ์ ได้บริจาคเงิน และเลี้ยงอาหาร แก่ ผู้สูงวัยในสถานสงเคราะห์คนชรา เพื่อให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการดูลทางด้านจิตใจแก่ผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง
บ้านบางแค

Comments are closed.