post-press

POST PRESS

ทางโรงพิมพ์มีบริการหลังการพิมพ์ หลากหลายไว้คอยบริการท่าน อาทิเช่น

การเข้าเล่ม : ( แบบไสกาว , เย็บมุงหลังคา , เย็บกี่ไสกาว , เข้าห่วงเหล็ก)

การปั๊ม : ปั๊มนูน , ปั๊มเค , ปั๊มไดคัท

การเคลือบ : วานิช (เงา, ด้าน) , ยูวี , ลามิเนต (เงา ,ด้าน) , สปอตยูวี

Comments are closed.