prepress

PREPRESS

เรามีทีมออกแบบและจัดการข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเราตระหนักเสมอว่า ข้อมูลที่ได้รับการจัดการที่มีคุณภาพ จะทำให้ลูกค้าได้รับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพเช่นกัน ดังนั้น เราจึงพิถีพิถันในการดูแลขั้นตอนแรกนี้เป็นพิเศษ อีกทั้งเรายังมีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำถึงความเหมาะสมของลักษณะงาน เพื่อให้สอดคล้องอย่างลงตัว กับความต้องการของลูกค้า ก่อนที่จะส่งต่อไปยังส่วนงานแยกสี และทำแม่พิมพ์ต่อไป และในส่วนของการทำแม่พิมพ์ เราได้พิถีพิถันในคุณภาพของงานพิมพ์ โดยได้ใช้ระบบ CTP

( Computer To Plate ) เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ

Comments are closed.