(1.1) กลุ่มลูกค้าบริษัท

เพราะเราทราบและตระหนักถึงความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์และ PACKAGING ซึ่งนับเป็นตัวแทนที่มีความสำคัญมากของบริษัท ดังคำกล่าวที่ว่า

“PACKAGING IS A SILENT SALESMAN”

พัฒนศิลป์มีความพร้อมในทุกด้าน ที่จะร่วมพัฒนาสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของท่านให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ท่านต้องการ เพราะเรามีการผลิตที่ครบวงจร(LINK OUR TECHNOLOGY) พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการผลิตสิ่งพิมพ์คุณภาพสูง ใช้งานได้ถูกใจตรงตามวัตถุประสงค์ ส่งมอบตรงเวลาและที่สำคัญในราคามิตรภาพ

ตัวอย่างลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของเรา

Brywood_Brand PUMPUI_BrandiJ_Brand IPM_BrandISUZU_Bangkok_Sale_BrandOLAN_BrandPENCE_ชาครียะ_Brand

 ThaiTapeGround_INNO-TAPE_Brand Thammarin__Royyim_BrandT-MAN_BrandYuriHun_BrandBABY_NATURA_BrandGeneral-Drug-House_BrandMillimed_Brand

INPAC-Phamar_Brand Luckytex_Brand Siam_เฮียเสถียรกล่องตะปู_Brand SweetHome_Brand Thairent-A-Car_BrandThaiToray_TTSF_Brand

รูปภาพตัวอย่าง

(1.1.1) ข้อแนะนำในการเลือกใช้วัสดุทางการพิมพ์ให้เหมาะกับสินค้าของท่าน
(1.1.2) พร้อมบริการเพิ่มมูลสิ่งพิมพ์ (VALUE ADDED) ด้วยเทคนิคหลังการพิมพ์ที่หลากหลายต่างๆ

POSTPRESS

Comments are closed.