กระดาษอาร์ต (Art Paper)

กระดาษอาร์ต เป็นกระดาษที่มีสีขาวทั้ง 2 ด้าน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาร์ตมัน และอาร์ตด้าน

กระดาษคราฟ (Kraft Paper)

เป็นกระดาษที่มีสีน้ำตาลทั้ง 2 ด้าน มีเนื้อหยาบ, แข็งแรงและมีความเหนียวเป็นพิเศษ