Customers

กลุ่มลูกค้าทั่วไป


กลุ่มลูกค้าเราแยกเป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้ กลุ่มลูกค้าทั่วไป, บริการสำหรับเพื่อนโรงพิมพ์, สินค้าสำเร็จรูป

(1.1) กลุ่มลูกค้าบริษัท

เพราะเราทราบและตระหนักถึงความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์และ PACKAGING ซึ่งนับเป็นตัวแทนที่มีความสำคัญมากของบริษัท ดังคำกล่าวที่ว่า

“PACKAGING IS A SILENT SALESMAN”

พัฒนศิลป์พริ้นท์แพค

พัฒนศิลป์มีความพร้อมในทุกด้าน ที่จะร่วมพัฒนาสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของท่านให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ท่านต้องการ เพราะเรามีการผลิตที่ครบวงจร(LINK OUR TECHNOLOGY) พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการผลิตสิ่งพิมพ์คุณภาพสูง ใช้งานได้ถูกใจตรงตามวัตถุประสงค์ ส่งมอบตรงเวลาและที่สำคัญในราคามิตรภาพ

ตัวอย่างลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของเรา

(1.1.1) ข้อแนะนำในการเลือกใช้วัสดุทางการพิมพ์ให้เหมาะกับสินค้าของท่าน
(1.1.2) พร้อมบริการเพิ่มมูลค่าสิ่งพิมพ์ (VALUE ADDED) ด้วยเทคนิคหลังการพิมพ์ที่หลากหลายต่างๆ

POSTPRESS