Corrugated Paper Box

โรงพิมพ์ พัฒนศิลป์พริ้นท์แพค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์กล่องทุกชนิด และกล่องในรูปแบบต่างๆ เช่น กล่องลูกฟูก กล่องออฟเซทประกบลูกฟูก กล่องกิ๊ฟเซท กล่องไดคัททรงต่างๆ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า กล่องหูหิ้ว กล่องจั่วปัง กล่องสแตนด์โชว์ กล่องรูปหมอน กล่องรูปทรงต่างๆ โรงพิมพ์ของเรายินดีให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้คุณได้กล่องที่สวยงาม คุ้มค่าภายใต้งบประมาณของคุณลูกค้า โดยเฉพาะ กล่องลูกฟูกประกบออฟเซทเป็นกล่องที่มีลักษณะการใช้งานเฉพาะตัว คือเป็นกล่องที่ต้องการทั้งงานพิมพ์ที่มีสีสรรสวยงามและยังต้องรองรับน้ำหนักสินค้าได้มากกว่ากล่องบรรจุสินค้าทั่วๆไป จึงต้องใช้เทคนิคความเชี่ยวชาญในการผลิตเป็นพิเศษเพราะมีขั้นตอนในการผลิตหลายขั้นตอนและต้องพิถีพิถันกว่างานกล่องโดยทั่วไป