Our Technology

ทางโรงพิมพ์ ได้แบ่ง ขอบข่ายงานออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

PREPRESS

เรามีทีมออกแบบและจัดการข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเราตระหนักเสมอว่า ข้อมูลที่ได้รับการจัดการที่มีคุณภาพ จะทำให้ลูกค้าได้รับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพเช่นกัน ดังนั้น เราจึงพิถีพิถันในการดูแลขั้นตอนแรกนี้เป็นพิเศษ อีกทั้งเรายังมีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำถึงความเหมาะสมของลักษณะงาน เพื่อให้สอดคล้องอย่างลงตัว กับความต้องการของลูกค้า ก่อนที่จะส่งต่อไปยังส่วนงานแยกสี และทำแม่พิมพ์ต่อไป และในส่วนของการทำแม่พิมพ์ เราได้พิถีพิถันในคุณภาพของงานพิมพ์ โดยได้ใช้ระบบ CTP

( Computer To Plate ) เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ

PRESS

ทางโรงพิมพ์มีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง และหลากหลาย พร้อมตอบสนองทุกงานพิมพ์ที่ลูกค้าต้องการ ผนวกกับประสบการณ์ของทีมช่างพิมพ์ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ คอยดูแลคุณภาพในทุกขั้นตอนของงานพิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

POST PRESS

ทางโรงพิมพ์มีบริการหลังการพิมพ์ หลากหลายไว้คอยบริการท่าน อาทิเช่น

การเข้าเล่ม

แบบไสกาว , เย็บมุงหลังคา , เย็บกี่ไสกาว , เข้าห่วงเหล็ก

การปั๊ม

ปั๊มนูน , ปั๊มเค , ปั๊มไดคัท

การเคลือบ

วานิช (เงา, ด้าน) , ยูวี , ลามิเนต (เงา ,ด้าน) , สปอตยูวี

พัฒนศิลป์พริ้นท์แพค

โรงพิมพ์รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆ และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด