Standard Box Type

มีกล่องบรรจุภัณฑ์รูปแบบมาตรฐาน ที่มักถูกนำมาใช้งานบ่อยๆ ซึ่งแต่ละแบบมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน

กระดาษอาร์ต (Art Paper)

กระดาษอาร์ต เป็นกระดาษที่มีสีขาวทั้ง 2 ด้าน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาร์ตมัน และอาร์ตด้าน

กระดาษคราฟ (Kraft Paper)

เป็นกระดาษที่มีสีน้ำตาลทั้ง 2 ด้าน มีเนื้อหยาบ, แข็งแรงและมีความเหนียวเป็นพิเศษ

หมึกพิมพ์ (Toner)

วัตถุดิบที่ใช้เพื่อให้เกิดภาพพิมพ์ที่สวยงาม แต่สิ่งที่โรงพิมพ์ของเราได้ให้ความสำคัญมากกว่าความสวยงาม

Dimensions of A, B and C series

ดาวน์โหลด ตารางกระดาษขนาดมาตรฐาน อับเดทให้คุณลูกค้าได้ดาวน์โหลดแล้ว

Pumping

การปั๊ม (Pumping) นอกจากการเคลือบเงาเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กับงานพิมพ์แล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ