คุณจารีดี พิณทอง

ชอบโรงพิมพ์พัฒนศิลป์มากที่เขาเข้าใจงานออกแบบ ได้ผลงานตรงตามที่ออกแบบทุกอย่าง ทำเร็วด้วย ไม่เกี่ยงจำนวน เราทำกับโรงพิมพ์นี้มาตลอด