กระดาษกล่องแป้งหลังขาว (White-Back Duplex Board)

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว (White-Back Duplex Board)

มีลักษณะของกระดาษและการใช้งานคล้ายกระดาษกล่องแป้งหลังเทา เพียงแต่ด้านหลังของกระดาษจะเป็นสีขาว คล้ายด้านหลังของกระดาษอาร์ตการ์ตมัน 1 หน้า แต่คุณภาพของกระดาษจะไม่เรียบเนียนเท่ากระดาษอาร์ตการ์ต แต่ลูกค้าก็นิยมใช้เช่นกัน เนื่องจาก ราคาที่ถูกกว่ากระดาษอาร์ตการ์ต โดยกระดาษจะมีความหนาอยู่ที่ระหว่าง 190-500 แกรม

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *