กระดาษกล่องแป้งหลังเทา (Duplex Board)

กระดาษกล่องแป้งหลังเทา (Duplex Board)

เป็นกระดาษที่มีด้านหน้าเป็นสีขาว ส่วนด้านในเป็นสีเทา มีความหนาตั้งแต่ 270 แกรมถึง 600 แกรม กระดาษชนิดนี้ จะถูกนำมาใช้มากที่สุด เพื่อทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องขนม กล่องใส่สินค้าทุกชนิด เนื่องจากราคาจะถูกกว่ากระดาษอาร์ตการ์ตอยู่มากและมีความแข็งแรง จึงใช้กันอย่างแพร่หลาย และแน่นอนว่าความสวยงามของงานพิมพ์ด้วยกระดาษกล่องแป้งหลังเทาก็จะด้อยกว่างานที่พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ต

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *