กระดาษคราฟ (Kraft Paper)

กระดาษคราฟ (Kraft Paper)

เป็นกระดาษที่มีสีน้ำตาลทั้ง 2 ด้าน มีเนื้อหยาบ, แข็งแรงและมีความเหนียวเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับทำบรรจุภัณฑ์, กระดาษห่อหรือถุงกระดาษ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *