กระดาษอาร์ตการ์ต (Art Card Paper)

กระดาษอาร์ตการ์ต (Art Card Paper)

เป็นกระดาษที่มีลักษณะผิวหน้าคล้ายกระดาษอาร์ต แต่มีความหนาเพิ่มขึ้น โดยจะแบ่งได้อีกเป็น 2 ประเภทเช่นกัน

2.1 กระดาษอาร์ตการ์ดมัน 2 หน้า

กระดาษประเภทนี้จะมีผิวเรียบ และมันเงาเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน โดยมีน้ำหนักตั้งแต่ 190-360 แกรม โดยทั่วไปจะใช้สำหรับงานพิมพ์ประเภท โปสเตอร์ โปสการ์ด ปกหนังสือ แฟ้มเอกสารซึ่งสามารถเลือกใช้แกรมได้ตามความชอบ แต่ที่มักนิยมใช้กันจะอยู่ที่ประมาณ 230-260แกรม

2.2 กระดาษอาร์ตการ์ดมัน 1 หน้า

เป็นกระดาษที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 190 -400 แกรม มีผิวด้านหน้าเรียบเป็นมันเงา ส่วนด้านหลัง จะมีผิวด้านและหยาบเล็กน้อย ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นในการรับน้ำหนักสินค้า กระดาษชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับพิมพ์งานประเภทกล่องใส่เครื่องสำอางค์ กล่องใส่สินค้าต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรง และยังให้ความสวยงามเป็นพิเศษ รวมถึงผิวสัมผัสของเนื้อกระดาษที่เรียบเนียนและให้สีดูสดใส

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *