กระดาษอาร์ต (Art Paper)

กระดาษอาร์ต(Art Paper)

กระดาษอาร์ต เป็นกระดาษที่มีสีขาวทั้ง 2 ด้าน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาร์ตมัน และอาร์ตด้าน มีน้ำหนักตั้งแต่ 85 แกรม – 160 แกรม ให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่นถ้าต้องการพิมพ์งานประเภทใบปลิวโดยพิมพ์งานแค่ 1 หน้า ก็สามารถเริ่มใช้กระดาษอาร์ตได้ตั้งแต่85 แกรมขึ้นไป แต่ถ้าต้องการพิมพ์หน้า-หลัง ก็แนะนำให้ใช้ตั้งแต่ 100 แกรมขึ้นไป ก็กำลังเหมาะสม แต่ถ้าต้องการทำแคตตาล็อคเป็นเล่ม ก็อาจใช้กระดาษที่แกรมมากขึ้น เพื่อความสวยงามและคงทน แต่กระดาษอาร์ตก็ยังแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

1.1 กระดาษอาร์ตมัน (Gross Paper)

เป็นกระดาษผิวเรียบชนิดบางที่มีความมันเงาในตัว ซึ่งเมื่อพิมพ์งานแล้วจะให้สีสดใส มีแกรมตั้งแต่ 85-160 แกรม

1.2 กระดาษอาร์ตด้าน (Matt Paper)

เป็นกระดาษผิวเรียบชนิดบางที่มีผิวสัมผัสด้าน งานที่พิมพ์บนกระดาษชนิดนี้ก็จะให้สีที่สดใสน้อยกว่ากระดาษอาร์ตมัน แต่ลูกค้ามักนิยมใช้มากพอสมควรเนื่องจากสีที่ได้จะมีความด้านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *