หมึกพิมพ์ (Toner)

หมึกพิมพ์ (Toner)

วัตถุดิบที่ใช้เพื่อให้เกิดภาพพิมพ์ที่สวยงาม แต่สิ่งที่โรงพิมพ์ของเราได้ให้ความสำคัญมากกว่าความสวยงาม

นั่นก็คือ ความปลอดภัยจากการที่ลูกค้าสัมผัสสิ่งพิมพ์ที่ออกจากเครื่องพิมพ์ ผ่านขบวนการต่างๆ จนออกมาเป็นสิ่งที่ลูกค้าได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็น ใบปลิว หรือกล่องใส่สินค้าต่างๆ ยิ่งถ้าเป็นกล่องใส่อาหาร ก็จะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ โดยโรงพิมพ์ ของเราคำนึงถึงจุดนี้ จึงได้ใช้หมึกที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ นั่นก็คือ

หมึกถั่วเหลือง (soy ink) หมึกพิมพ์ชนิดนี้ทำมาจากน้ำมันถั่วเหลือง จากการนำพลังงานทดแทนอย่าง ปาล์ม ที่หาได้ง่ายในเมืองไทยมาผสมกับ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันพืช รวมถึงผงหมึกซึ่งได้จากหินสีธรรมชาติ จนกลายมาเป็นน้ำหมึกที่มั่นใจได้ว่าผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปลอดภัยต่อมนุษย์และไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% ไร้กลิ่นเหม็นของสารเคมี และไม่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนมือ นอกจากนี้กระดาษที่พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ธรรมชาติยังสามารถนำไป รีไซเคิลได้ถึง 80% ส่วนงานทั่วไปที่มักพิมพ์จากหมึกพิมพ์ปิโตรเลียมสามารถรีไซเคิลได้เพียง 30% เท่านั้น ใช่ว่าจะมีดีเรื่องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น เมื่อว่ากันถึงเรื่องคุณภาพแล้ว หมึกพิมพ์น้ำมันพืชมีดีกว่าหมึกพิมพ์ปิโตรเลียม(ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป)ด้วยซ้ำ และยังถึงขั้นได้รับการประทับตรา “contains soys oil” บ่งบอกว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก American Soybean Associationแถมยังให้ความสว่างสดใสและความคมชัดของสีบนงานพิมพ์มากกว่าด้วย

หลังจากที่เราได้งานพิมพ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้า บางท่านอาจต้องการความพิเศษเพิ่มขึ้นโดยการเคลือบผิวลงบนงานพิมพ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของงานพิมพ์นั้นๆ

วิธีการเคลือบก็แบ่งได้ออกเป็นหลายประเภทดังนี้

  • เคลือบวานิชเงา
  • เคลือบวานิชด้าน
  • เคลือบขัดเงา
  • เคลือบพีวีซีเงา
  • เคลือบพีวีซีด้าน
  • เคลือบวอเตอร์เบส water based
  • เคลือบบลิสเตอร์แพ็ค PVC/PET
  • เคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *