คุณยุพา ชาญอารีวิวัฒน์

พนักงานขายพูดจาสุภาพ และให้คำแนะนำ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อให้ราคา และผลงาน คุ้มค่าที่สุด

คุณยุพา ชาญอารีวิวัฒน์ / Freelance

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *